Luca net Fiş girişinde kullanılan kısayol tuşları

  • Luca

ALT + K KAYDET
ALT + L LİSTELE
ALT + Y YENİ
ALT + T TOPLU FİŞ GİRİŞİ
ALT + E SATIR EKLE
ALT + S SATIR SİL
ALT + 1 ÜST SATIRI KOPYALA
ALT + 2 ÜST SATIRDAN KOPYALA
ALT + 3 HESAP PLANINI KAPAT
ALT + 4 EVRAK NO, TARİH, AÇIKLAMA KOPYALA
CTRL +1,2,…,9,0 KISAYOL FİŞ AÇIKLAMA
KLAVYE AŞAĞI OK TUŞU  HESAP PLANINDAN HESABI; KOD, AD VE KİMLİK NUMARASINDAN ARAR
ALT + B BAKİYEYİ KOPYALAMA
ALT + C KASA KAPAT
ALT + H FİŞİ KAPAT
ALT + A HESAP BAKİYESİ AYLIK KAPAT
ALT + G HESAP BAKİYESİ GENEL KAPAT
ALT + Z KDV HESAPLAMA
ALT + V KDV TUTARI KOPYALAMA (BİRDEN FAZLA KDV NİN TUTARLARINI TOPLAR)
ALT + X KDV KAPAT
ALT + W KDV DETAYI OLUŞTUR (MATRAHIN ÜZERİNECARİ HS. İLE KAPATIR)
ALT + Q KDV DETAYI OLUŞTUR (MATRAHIN ÜZERİNE KASA HS. İLE KAPATIR)
F3 BOŞ SATIR OLUŞTUR (MATRAHIN ÜZERİNE KDV EKLER)
F4 BOŞ SATIR OLUŞTUR (TOPLAM TUTARIN İÇİNDEN KDV AYIRIR)
F5 FİŞİ CARİ HS. İLE KAPATMA
F6 FİŞİ KASA HS. İLE KAPATMA
ALT + F9 MİZAN – MUAVİN DEFTER – FİŞ DETAYI
ALT + M MUAVİN DEFTER
ALT + O HESAP ÖZETİ
CTRL + F12 HESAP MAKİNESİ AÇMA
F10 HESAP PLANI CARİ HESAP TANIMLAMA
ESC CARİ HESAP KODU PENCERESİNİ KAPATMA

Luca Yeni Ara Yüz Kısa Yol Tuşları

F1 ÖZEL KISA YOL (MUHASEBE HESAP SEÇİMİ HESAP MAKİNESİ)
CTRL + F6 FİRMALAR ARASI GEÇİŞ
CTRL + F7 TABLAR ARASI GEÇİŞ
ALT + Y YENİ FİŞ
ALT + P FİŞ YAZDIR
ALT + A HESAP AYLIK KAPAT
ALT + H FİŞ KAPAT
ALT + G HESAP BAKİYESİ GENEL KAPAT
ALT + C KASA KAPAT
CTRL + C SATIRI KOPYALA
CTRL + V SATIRI YAPIŞTIR
ALT + K FİŞ KAYDETME
F3 FİŞ SİLME
ALT + E SATIR EKLEME
ALT + S SATIR SİLME
ALT + SOL ÖNCEKİ FİŞ
ALT + SAĞ SONRAKİ FİŞ
ALT + O FİŞKOPYALA
ALT + M AKTİF SATIR MUAVİN GETİR
CTRL + X SATIR KES
ALT + B BAKİYE KOPYALA
ALT + 2 ÜST SATIRDAN KOPYALA
ALT + 4 EVRAK NO, TARİH, AÇIKLAMA KOPYALA
ALT + 1 ÜST SATIRI KOPYALA
F6 CARİYE OTOMATİK KAPAT
F7 KDV AYIR %1
F8 KDV AYIR %8
F9 KDV AYIR %18
CTRL + SPACE OTOMATİK KDV SATIRI
CTRL + E EN SONA EKLE
SHIFT + TAB ÖNCEKİ HÜCREYE GEÇİŞ


administrator

Leave A Comment